May 12, 2022 - PRZEZ Admin

Fundusz Europejski

Przedsiębiorstwo Ryszard Zubiel WAITW

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt:

„Ekspansja przedsiębiorstwa Ryszard Zubiel WAITW na rynek USA i ZEA promująca usługę w postaci montażu, naprawy i modernizacji rurociągów.”


Opis projektu: 

Firma Ryszard Zubiel WAITW po wnikliwej analizie wybranych rynków podjął decyzję o przeprowadzeniu ekspansji na nowe rynki zagraniczne tj. rynek USA i ZEA. Produkt jaki firma chciałaby promować na nowych rynkach zagranicznych to sprzedaż usług w postaci montażu, naprawy i modernizacji rurociągów.


W celu świadomego i rozważnego wejścia na rynki USA i ZEA zaplanowano następujące kroki:

  1. Zakup usługi doradczych mających na celu przygotować Wnioskodawcę do ekspansji na rynek amerykański i ZEA.

  2. Zakup usług doradczych w zakresie wyszukiwania i umówienia spotkań na rynkach docelowych.

  3. Zakup usługi marketingowej online oraz offline, która ma za zadanie wypromować usługę Wnioskodawcy na rynkach docelowych.

  4. Zakup środków trwałych w postaci: Spawarki TIG

  5. Zakup oprogramowania Autocad oraz Inventor

  6. Wyjazd na targi do USA oraz ZEA jako wystawca w celu pozyskania nowych kontrahentów.

  7. Zakup usługi szkoleniowej podnoszącej kompetencje Zarządzających w zakresie umiejętności miękkich niezbędnych przy efektywnej ekspansji na rynki zagraniczne.


Czas trwania projektu określono na: 22.06.2022 – 31.12.2023 r.


Cele projektu: 

Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych tj. USA i ZEA


Planowane efekty:

1. Pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci UZA i ZEA.

2. Wzrost przychodów, po przez wzrost eksportu co najmniej o 15 % w stosunku do 2021 roku.

3. Rozwinięcie działalności, dzięki doświadczeniu nabytym przez współprace gospodarczą o charakterze międzynarodowym.

4. Uzyskanie wzrostu dochodu, który pozwoli na nowe inwestycje, np. zakup nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do zwiększania możliwości wytwórczych.

5. Nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.


Wartość projektu: 830 555,00 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 573 325,00 PLN